Flatalana

13.12.2012 22:27

Ojir može da se piše latinicom ali je originalno pismo Ojira Flatalana.

Pošto je pisanje Flatalanom komplikovano na kompjuteru (preveliki broj kombinacija karaktera usled specifičnog načina pisanja slova E, I i U), koristi se pojednostavljeno pismo - Flatilika, čiji font postoji.

Font Flatilike možete preuzeti OVDE  uz prethodnu registraciju na sajtu.