Архив чланака

Flatalana

13.12.2012 22:27
Ojir može da se piše latinicom ali je originalno pismo Ojira Flatalana. Pošto je pisanje Flatalanom komplikovano na kompjuteru (preveliki broj kombinacija karaktera usled specifičnog načina pisanja slova E, I i U), koristi se pojednostavljeno pismo - Flatilika, čiji font postoji. Font Flatilike...

Ukratko

06.05.2012 12:50
  Ојир   Нисам још био пошао у школу а желео сам да створим свој језик. Желео сам да будем велика личност као што је то био Вук Стефановић Караџић. Мој први покушај је пропао а тој идеји сам се вратио неколико година касније када сам имао потребу да разговарам са својим друговима...

Rečnik

06.05.2012 12:49
  ete -biti ere -biti (za trenutak/u trenutku) esete -postojati => suo eteme animalo, suo eseteme -ono je životinja, ona postoji esere -postojati (za trenutak) egete -egzistirati => mo eteme rufo, mo egeteme -ja sam čovek, ja egzistiram egere -egzistirati (za trenutak) nute...

Gramatika

06.05.2012 12:48
  OJIR - OIRE GRAMATIKA OJIRA (GRAMATIKA DA LINGUA OIRE) 1. PISMO (ABOGODU) Pismo Ojira koristi 20 latiničnih slova: A, B, G, D, E, Z, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, F, C . Svako slovo predstavlja jedan glas tako da Ojir ima 5 samoglasnika (A, E, I, O, U) i 15 suglasnika (B, P, D,...

Visitors notice

06.05.2012 12:47
Let your visitors know about news and events on your website as often as possible. You need to keep your website up-to-date so that your visitors will get used to visiting your pages regularly. You can use RSS feeds to deliver new articles directly to your readers.

Website launched

06.05.2012 12:46
Our new website has been launched today. Tell your visitors why you have started a new presentation and how it benefits them. Mention your goals and project advantages. Try to briefly give your visitors reasons why they should return to your pages.
Ставке: 1 - 6 од 6